"خواب"

مکبث: شنیدم که صدایی فریاد کرد «دیگر مخواب!
مکبث خواب را کشت!» خواب بی گناه را
که چون خیاط آستین ژندۀ غم را رفو می کند
همان خواب که مرگ روزانۀ آدمیان
و درمان جسمهای خسته
و مرهم دلهای آزرده
و مائده اصلی برخوان طبیعت
و بهترین میزبان در ضیافت زندگی است.

#ویلیام_شکسپیر


✿♫❤قـصــــــه هـا✿♫❤ منبع : ✿♫❤قـصــــــه هـا✿♫❤ |خوابـــــــــ
برچسب ها : خواب